Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Verpakkingen voor
gevaarlijke goederen
voor de hoogste veiligheid

Gefahrgutverpackungen für höchste Sicherheit

Uw gevaarlijke goederen veilig verpakt

Er zijn talrijke wettelijke voorschriften voor het transport van gevaarlijke goederen ten aanzien van classificatie, aanduiding en verpakking. Op de buitenverpakking moet het gevaarlijke goed duidelijk als zodanig worden aangeduid. Het goedkeuringsnummer helpt daarbij de gevaarlijke stof gedurende het hele transporttraject te identificeren. Daarbij komt ook nog de indeling van het gevaarlijke goed. De aanduiding als gevaarlijk goed heeft de afzender nodig om de juiste maatregelen te treffen, zodat uw dozen veilig aankomen en de werknemers van de afzender en het milieu niet aan gevaren worden blootgesteld.SHOWROOM


Onze service

Klingele biedt oplossingen voor verpakking en transport van gevaarlijke goederen. Niet alleen de productie en het beproeven van verpakkingen voor gevaarlijke goederen, maar ook het adviseren over het veilig verpakken van gevaarlijke goederen maken deel uit van onze service. Ons testlaboratorium is een door BAM erkende en toegelaten keuringsinstantie voor golfkartonverpakkingen voor gevaarlijke goederen (4G). Wij beproeven de verpakkingen voor gevaarlijke goederen en regelen ook de goedkeuring.

Beproeving en goedkeuring van verpakkingen voor gevaarlijke goederen

 • Goedkeuring voor gevaarlijke goederen conform 4G / 4GV
 • Opstellen van individuele goedkeuringen
 • Zeer vele prototypes beschikbaar
 • Verpakkingsgroepen I–III*
 • Valfundament voor verpakkingsbeproevingen tot max. 80 kg

* Hoe gevaarlijker het te verpakken product is, des te veiliger en betrouwbaarder moet het worden verpakt en voor transport worden beveiligd. Daarom zijn er bepaalde verpakkingsgroepen gedefinieerd, waarin stoffen op grond van hun mate van gevaarlijkheid worden ingedeeld.

 • Verpakkingsgroep I: Stoffen met groot gevaar
 • Verpakkingsgroep II: Stoffen met gemiddeld gevaar
 • Verpakkingsgroep III: Stoffen met gering gevaar 

De procedure van uw verpakking voor gevaarlijke goederen

Uw aanvraag
 • Vermeld het 4-cijferige UN-nummer van de gevaarlijke stof, de gewenste verpakkingsgrootte, verpakkingsuitvoering, het gebruikte plakband en het vulgewicht.
 • Meestal is het gevaar dat uitgaat van de gevaarlijke stof, slechts gering. In dat geval is een legale verzending zonder goedkeuring mogelijk (bijv. LQ – Limited Quantities). Deze beperkte hoeveelheid in de zin van ADR/RID en IATA* stelt u gedeeltelijk vrij van de transportvoorschriften.
  * Voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen over de weg, het spoor of door de lucht.

Ons advies
 • Om te voldoen aan de voorschriften van ADR/RID en IATA zijn er verschillende eisen aan de verpakking.
 • Op grond van deze voorschriften kan een keuze voor het verpakkingsmateriaal worden gemaakt.
 • De stabiliteit van de verpakking is hoofdzakelijk afhankelijk van de dikte van het golfkarton en de technologische waarden van de gebruikte papiersoorten.
 • Er is echter altijd de verplichting om aan de Cobb 1800-waarde te voldoen. Deze geeft de wateropname aan van de buitenlaag en moet voornamelijk worden gewaarborgd met kraftliner-papier.
 • In veel gevallen is het verzenden als Limited Quantity mogelijk of de integratie van de verpakking in een van onze prototypegoedkeuringen (4G/4GV). In beide gevallen is er geen nieuwe goedkeuring nodig.
 • Wij stellen een individuele verpakkingsoplossing voor u op, als er geen passend prototype beschikbaar is.
 • Is de verpakkingsoplossing naar wens en is deze, rekening houdend met de belastingtesten, geproduceerd, dan sturen wij u graag een monster op.

Onze instantie voor het afgeven van goedkeuringen
 • Onze keuringsinstantie voor gevaarlijke goederen is goedgekeurd door BAM voor gevaarlijke goederen 4G (kisten van golfkarton) van categorie I, II en III tot een gewicht van 80 kg en een valhoogte van 1,8 m.
 • Onze keuringsinstantie is zodanig uitgerust dat alle fasen in het opstellen van een testrapport doorlopen kunnen worden.
 • De verpakking voor gevaarlijke goederen ondergaat hiervoor vele testen, die moeten worden doorstaan voordat de verpakking mag worden gebruikt. Dit zijn o.a. materiaalbeproeving, valtesten en per verpakkingsgrootte drie stapeldruktesten van 24 uur.
 • Een belangrijk punt is het gebruikte plakband. In het keuringsrapport en de goedkeuring is o.a. de breedte en de scheurbestendigheid vastgelegd.
 • Als er meerdere verpakkingsoplossingen voor uw product noodzakelijk zijn, hoeven deze niet beslist allemaal apart worden goedgekeurd. Vaak is er de mogelijkheid deze samen te vatten in een prototype – dat moeten wij dan wel per geval testen.
 • Zodra het beproevingsrapport klaar is, wordt dit ingediend bij de bevoegde instantie. Deze verstrekt dan het individuele goedkeuringsnummer.  

De fabricage
 • Op de dag na de productie van de verpakking voor uw gevaarlijke goederen met het individuele goedkeuringsnummer en etikettering, doorloopt deze nog een seriecontrole van de fabrikant van de verpakking voordat deze uiteindelijk wordt vrijgegeven.
 • Hierbij wordt de geproduceerde verpakking nogmaals grondig getest.
 • Als aan alle specificaties is voldaan, wordt uw verpakking vrijgegeven en aan u geleverd.