Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

De gedragscode
van Klingele

Klingele Verhaltenskodex

Beste klanten, beste lezers,
Vertegenwoordigers en partners van Klingele 

Klingele Paper & Packaging SE & Co. KG (hierna "Klingele" genoemd) is een modern bedrijf met een ondernemingstraditie van meer dan 100 jaar. Het succes van onze gehele ondernemingsgroep is van oudsher gebaseerd op verantwoord en ethisch gedrag tegenover medewerkers, zakenpartners, de maatschappij en het milieu. Door middel van kwaliteit, innovatie en prestatie willen we door een eerlijke concurrentiestrijd succes hebben. Wij zijn toegewijd aan de kernwaarden integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid in het zakendoen en willen er daarom voor zorgen dat alle toepasselijke nationale en internationale wetgeving wordt nageleefd. De reputatie van onze onderneming en het vertrouwen van onze leveranciers en klanten, en dus het voortbestaan van onze onderneming, hangen in doorslaggevende mate af van het gedrag van elke individuele medewerker.

Als gezamenlijke richtlijn bevat de gedragscode bindende minimumnormen, die gelden voor iedere medewerker, vertegenwoordiger en partner van Klingele. Naleving van wetten en interne regelgeving is een vanzelfsprekendheid in het handelen van onze onderneming. Op deze manier dragen wij bij aan het veiligstellen en versterken van de concurrentiepositie en de succesvolle positionering van Klingele op de lange termijn. Bovendien kunnen overtredingen leiden tot aanzienlijke kosten en een bedreiging vormen voor het economische voortbestaan van onze onderneming.

De aandeelhouders en het bestuur van Klingele verwachten van elke medewerker dat hij volgens de wetgeving handelt. De onderhavige gedragscode moet bewustwording van juridische risico's bevorderen en ertoe bijdragen wetsovertredingen te vermijden. De gedragscode biedt daarmee een kader, maar kan uiteraard niet alle wetten behelzen en is dus nooit volledig. Neem contact op met uw leidinggevende of de bedrijfsleiding als u vragen of opmerkingen heeft.

Wij bedanken u dat u door uw persoonlijk gedrag een bijdrage wilt leveren aan onze bedrijfscultuur en onze reputatie als betrouwbare zakenpartner.

Uw Dr. Klingele
Directeur-aandeelhouder van de Klingele Groep 

Interne compliance-functionaris en
Lid van de bedrijfsleiding

Christina Lauber