Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Duurzame
papierproductie

Nachhaltige Papierherstellung
Nachhaltigkeit bei Klingele

Duurzaamheid bij de papier-
productie en energievoorziening

Duurzaamheid is een centrale bouwsteen in onze bedrijfsstrategie. De productie van golfkartonpapier verloopt zo energie-efficiënt mogelijk waarbij zuinig wordt omgesprongen met de natuurlijke hulpbronnen. Ons maatregelenpakket omvat de investeringen in hernieuwbare energiebronnen alsook een streng energiebeheersysteem in onze fabrieken, een zorgzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en het gebruik van hightechmachines.

Onze duurzaamheidsstrategie implementeren wij niet alleen op productieniveau. Ook de voor- en nageschakelde processen zijn doordrongen van onze duurzaamheidsfilosofie. Dit begint bij de aankoop van milieuvriendelijke materialen en eindigt bij een efficiënte logistiek waarin lege ritten vermeden worden en de vrachtwagens met een zo gunstig mogelijke belading de goederen bij de klant afleveren.

Duurzame papieren uit de grondstof gerecycled papier

Voor ons golfkartonpapier gebruiken wij 100% gerecycled papier dat wij voor de verwerking uitgebreid gezuiverd. Daarnaast hebben al onze papierfabrieken de FSC® Recycling-certificering (C118465; C017777; C043075). Zo verzekeren wij dat de gebruikte grondstoffen uit puur gerecycled materiaal bestaan en lichten wij de herkomst van de materialen toe.

Wij verwerken bijna 300.000 ton oud papier per jaar. Daarbij gebruiken wij huishoudelijke en industriële bronnen. In combinatie met de omliggende gemeenten, de afvalverwijderingsindustrie en de oudpapierhandel ontvangen wij ca. 35.000 ton per jaar (rd. 12%) van de omliggende gemeenten. Zo wordt het milieu gespaard, de transportwegen kort gehouden en de straten ontlast.

Nachhaltige Papiere aus dem Rohstoff Altpapier
Rohstoff Stärke ermöglicht eine umweltschonende Papierherstellung

De grondstof zetmeel maakt een milieuvriendelijke papierproductie mogelijk.

Wij zetten uitsluitend zetmeel in om de stevigheid te doen toenemen. Er worden geen droogverstevigers gebruikt, die met grote volumes aan het papier moeten worden toegevoegd om de stevigheidsrichtlijnen na te leven. Dat spaart het milieu, bestaan van aardolie en verhoogt de recyclebaarheid van het uit de verpakkingen en vouwdozen gehaalde gerecycled papier. De waterstromen, en zodoende ook zuiveringsstations van de papierfabrieken worden niet onnodig belast door synthetische polymeren!

Waterbereiding

Water is ook voor de papierproductie een belangrijke grondstof. Ons afvalwater wordt met een hightechafvalwaterzuiveringsinstallatie in twee fasen biologisch gezuiverd. De organische bestanddelen van het water zetten de zogenaamde anaerobe reactoren om in biogas. Dit wordt dan weer in een verwarmingsinstallatie omgezet in elektriciteit en warmte, die we dan weer in onze papierfabrieken gebruiken. En daarmee is de kringloop gesloten.

Wasseraufbereitung mit biologischem Verfahren
Recycling in Klingele Papierfabriken

Recycling

Onze papierfabrieken zijn echte recyclagecentrales: als primaire bron en grondstof voor de productie wordt 100 procent  gerecycled papier ingezet. Maar ook de productie zelf draait volledig volgens het kringloopprincipe: het afval van de papiermachine wordt opnieuw verwerkt en weer terug in het fabricageproces gebracht.

Logistiek

In onze logistiek staan korte trajecten en een optimale capaciteitsbenutting centraal. Dit geldt voor het dispatching van het transport tussen onze eigen productiesites én voor de leveranciersbevoorrading. Zo krijgt onze papierfabriek in Weener het gerecycled papier hoofdzakelijk aangeleverd uit twee nabijgelegen districten en wordt deze bevoorrading door langdurige beleveringsovereenkomsten permanent verzekerd. De regionale nabijheid van onze leveranciers impliceert kortere transportroutes en dus een ontlasting van het wegverkeer. 

Vanuit onze papierfabriek BluePaper leveren wij op onze beurt golfkartonpapier aan onze fabrieken in het zuiden en voor het traject terug naar BluePaper wordt de vrachtwagen geladen met gerecycled papier voor het productieproces bij BluePaper. En zo is de kring weer compleet en dragen wij nogmaals bij tot een lagere CO2-uitstoot.

Organisierte Logistik für kurze Wege und optimale Auslastung

Nachhaltige Energieversorgung

Energievoorziening

Hernieuwbare energiebronnen en niet-bruikbare reststoffen uit de productie als centrale pijlers in de energievoorziening van onze productiesites Deze werkmethode passen we het meest consequent toe in onze papierfabriek in Weener die via een eigen energiecentrale op basis van alternatieve brandstoffen warmte en stroom genereert.

Stromerzeugung bei Klingele

Stroom

Het maken van papier kost heel veel energie. Daarom hebben wij samen met Weener Energie in Weener een eigen energiecentrale gebouwd die draait op alternatieve brandstoffen. Sinds midden 2008 verzorgt deze centrale de gehele warmteproductie voor het drogen van het papier. De alternatieve brandstoffen krijgen wij hoofdzakelijk aangeleverd uit de regionale districten. Op die manier besparen wij op transportkosten en CO2-uitstoot. Weener Energie krijgt op haar beurt de reststoffen uit onze papierfabriek.

Bijkomende energie voor onze papierfabriek komt van regeneratieve bronnen in de nabijheid van het bedrijf, waaronder ook onze eigen windenergiecentrale die na een repowering in 2015 3 MW levert. De hier gegenereerde stroom wordt naar het openbare stroomnet geleid. Met dit energievoorzieningsconcept denken wij niet alleen aan het milieu en ons budget, maar zorgen wij er ook voor dat wij op lange termijn onafhankelijk worden van de internationale energiemarkten.

Kraftwerk Weener Energie Unternehmenseigene Windkraftanlage

Dampf durch Verbrennung von Biomasse

Stoom

Voor onze papierfabrieken in Weener en Straatsburg zijn jaarlijks ca. 850.000 ton stoom nodig. 66 procent daarvan wekken wij op door verbranding van biomassa en niet-recyclebaar afval. Bij BluePaper komt meer dan 40 procent van de voor de productie vereiste stoom uit biomassa.

Schwimmer im Wasser

Warmteleiding naar het
openluchtzwembad in Weener

Overtollige warmte uit de droging van het papier wordt via een warmteleiding naar het stedelijk zwembad gevoerd om het te verwarmen. Daardoor wordt heel wat gas gespaard en kan het openluchtzwembad 4 weken vroeger openen en 4 weken langer geopend blijven.