Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Afdruck

Klingele Zentralverwaltung

Verplichte informatie vereist bij § 5v TMG

Klingele Paper & Packaging SE & Co. KG 
Zentrale
Alfred-Klingele-Str. 56–76
D-73630 Remshalden
Telefoon: +49 7151 701-0
Telefax: +49 7151 701-243
E-mail: info@klingele.com 

 

Zetel: D-73630 Remshalden
RegG: Stuttgart HRA 280247
Pers. aanspr. wett.: Klingele Management SE 
Zetel: Remshalden
RegG: Stuttgart HRB 280652
Bedrijfsleider: Dr. Jan Klingele
Ust-IdNr.: DE 146618679

 

Rechtelijke opmerkingen

1. Inhoud van het online-aanbod

Klingele Paper & Packaging SE & Co. KG, hierna Klingele genoemd, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Klingele, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover Klingele geen aantoonbaar opzettelijke schuld of schuld door grove nalatigheid kan aangewreven worden.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Klingele behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te wissen, of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.

Het gebruik van de binnen het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers, en van e-mailadressen door derden, voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zgn. spam-mails bij inbreuken op dit verbod uitdrukkelijk voorbehouden.

 

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina's ('links'), die buiten de verantwoordelijkheid van Klingele vallen, zal een verplichting tot aansprakelijkheid uitsluitend geldig zijn, indien Klingele kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en haalbaar zou zijn, het gebruik in het geval van wederrechtelijke inhoud te verhinderen.

Klingele verklaart daarom uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de link-publicatie de betreffende pagina's vrij zijn van illegale inhoud. Klingele heeft generlei invloed op de actuele en de toekomstige vormgeving en de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert Klingele zich hierbij uitdrukkelijk van de volledige inhoud van alle gelinkte /gekoppelde pagina's, die na de linkpublicatie gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, en voor vreemde bijdragen in ev. door Klingele aangeboden gastenboeken, discussiefora en mailinglists. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en met name voor schade, die ontstaat uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke daar aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de site waarnaar werd verwezen verantwoordelijk, en niet diegene, die slechts verwijst naar dergelijke publicatie.

 

3. Auteurs- en merkrecht

Klingele streeft er naar, bij alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte illustraties, documenten, en videosequenties, zelf aangemaakte afbeeldingen, documenten, videosequenties en teksten te gebruiken, of terug te vallen op licentievrije afbeeldingen, documenten, videosequenties en teksten.

Alle binnen het internetaanbod vermelde en ev. door derden beschermde merk- en warentekens zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betreffende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende eigenaars. Alleen op basis van de benaming alleen mag niet worden besloten, dat het merk niet beschermd is door de rechten van derden!

Het copyright voor gepubliceerde, door Klingele zelf aangemaakte objecten berust enkel bij Klingele. Het vermenigvuldigen of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, documenten, videosequenties in teksten en andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klingele.

 

4. Rechtsgeldigheid van de aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid moet worden aanzien als deel van het internetaanbod, vanaf waar naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden voldoen aan de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document onaangetast voor wat betreft hun inhoud en geldigheid.

Webdesign en programmering

buero72-1
Communicatiebureau 
buero72-1.de