Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

männlich weiblich

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Privacyverklaring

Klingele Zentralverwaltung

Privacyverklaring van Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG voor de website www.klingele.com

1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd wanneer u ons deze zelf meedeelt (bijv. bij de inschrijving op onze nieuwsbrief, de ingevulde gegevens op contactformulier of bij de aanmelding voor een seminarie in onze academie). Verder worden er geen persoonsgegevens geregistreerd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de wettelijk vastgelegde voorwaarden voor verwerking gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een verdergaand gebruik.

Tijdens de inschrijving op onze nieuwsbrief deelt u ons uw e-mailadres en optioneel ook andere gegevens mee. Deze worden uitsluitend benut voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De gegevens die u hebt ingevuld op het contactformulier, worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen en om u de gewenste informatie op te sturen.


De persoonsgegevens die u achterlaat tijdens de inschrijving in onze academie, worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen en om u informatie over het door u geboekte seminarie of workshop op te sturen.


Gegevens die u op onze website achterlaat, worden door ons bewaard en verwerkt voor bovenvermelde doeleinden.

2. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee een analyse over het gebruik van de website door u kan worden gemaakt. De door de cookie vastgelegde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Indien u de functie IP-anonimisering op deze website hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten of andere landen die dit akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en pas daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies van uw browsersoftware verhinderen door de betreffende instelling aan te passen. Opgelet: in dit geval is het mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet geheel correct werken. U kunt tevens voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw websitegebruik gelinkte gegevens (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd en naar Google worden doorgestuurd alsook dat Google deze gegevens kan verwerken. Dit doet u door de plug-in voor uw browser onder de volgende link te downloaden en te installeren. Betreffende het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij er u attent op maken dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics maar met de beperkende voorwaarde '_anonymizeIp()'. Dit betekent dat IP-adressen alleen in afgekorte versie worden verwerkt zodat er geen directe link naar u als persoon kan worden gelegd. Gebruikt u onze website op mobiele toestellen, klik dan op deze link om de geanonmiseerde registratie door Google Analytics op onze website in de toekomst te voorkomen door middel van zogenaamde 'opt-out-cookies'.

3. Gebruik van eigen 'cookies'

Deze website maakt gebruik van eigen 'cookies' om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen (cookies zijn datarecords die door de webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar voor een later gebruik van de website worden opgeslagen). In onze eigen cookies worden geen persoonsgegevens bewaard. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen voorkomen door in uw browser aan te klikken dat cookies niet mogen worden opgeslagen.

4. Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google AdWords Conversion Tracking gebruikt ook zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee een analyse over het gebruik van de website door u kan worden gemaakt. De door de cookie vastgelegde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de eigenaar van de website samen te stellen en andere, met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. Google zal deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorzien is, of deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen voorkomen door in uw browser aan te klikken dat cookies niet mogen worden opgeslagen.

5. Meer informatie en contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Ons adres vindt u hier. Conform § 34 van de Duitse wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, afgekort BDSG) heeft u op elk moment het recht informatie over de omtrent uw persoon opgeslagen gegevens, de oorsprong ervan en eventuele ontvangers van die gegevens op te vragen. Daarnaast heeft u tevens het recht tot schrapping van de bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens.

Stuur ons hiervoor ofwel een brief of een e-mail naar datenschutz@klingele.com. Vermeld in dit schrijven naast uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en het bij ons geregistreerde e-mailadres ook de reden van uw schrijven (wenst u informatie, wilt u de gegevens laten schrappen, enz.).
Wij zullen uw aanvragen zo spoedig mogelijk behandelen en de nodige stappen ondernemen om aan uw verzoek te voldoen.