Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Privacyverklaring

Klingele Zentralverwaltung

Privacyverklaring van Klingele Paper & Packaging SE & Co. KG voor de website www.klingele.com alsmede informatie conform Artikel 13 en Artikel 14 van de EU Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene gegevens

Gegevens van de verantwoordelijke persoon/afdeling

Onderneming:

Klingele Paper & Packaging SE & Co. KG

Wettelijke vertegenwoordiger:

Directeur: Dr. Jan Klingele

Adres:

Alfred-Klingele-Str. 56–76 
73630 Remshalden, Duitsland

Contactgegevens van degene die belast is met gegevensbescherming:

datenschutz@klingele.com

1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd wanneer u ons deze zelf meedeelt (bijv. bij de inschrijving op onze nieuwsbrief, de ingevulde gegevens op contactformulier of bij de aanmelding voor een seminar aan onze academie of bij een online sollicitatie). Verder worden er geen persoonsgegevens geregistreerd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de wettelijk vastgelegde voorwaarden voor verwerking gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een verdergaand gebruik.

Doel van de verwerking:

Het uitvoeren van de overeenkomst.

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.
 • Andere instanties voor zover de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven, of voor zover doorgifte een belang dient met een hogere prioriteit.

Doorgifte naar derde landen:

In het kader van het uitvoeren van de overeenkomst kunnen ook personen/bedrijven buiten de Europese Unie worden gebruikt om de order uit te voeren.

Duur van de gegevensopslag:

Hoe lang de gegevens worden bewaard is afhankelijk van de wettelijke bewaringstermijn en is in de regel 10 jaar. 

Specifieke gegevens over de website

Gebruik van een nieuwsbrief

Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief deelt u ons uw e-mailadres en optioneel ook andere gegevens mee. Deze worden uitsluitend benut voor het verzenden van de nieuwsbrief. De gegevens die bij het aanmelden op de nieuwsbrief worden ingevoerd, worden door ons opgeslagen tot het moment waarop u zich afmeldt van onze nieuwsbrief. Afmelding is op elk moment via de daarvoor bestemde link in de nieuwbrief mogelijk of via een kennisgeving aan ons. Met de afmelding tekent u bezwaar aan tegen gebruik van uw e-mailadres. Uw e-mailadres dat wij in het kader van de verkoop van goederen of een service ontvangen, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor direct mail in de vorm van onze nieuwsbrief voor soortgelijke goederen of services als de door u bestelde, voor zover u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik daarvan. U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw e-mailadres, zonder dat hiervoor andere doorgiftekosten dan kosten voor het basistarief worden berekend. Uw bezwaar (en daarmee afbestellen van onze nieuwsbrief) kan schriftelijk worden aangetekend in een e-mail aan ons (zie colofon). 

2. Website analyse door Matomo

We gebruiken de tool Matomo om onze internet presence te ontwerpen volgens uw behoeften. Dit is een zogenaamde webanalysedienst. Om het gebruik van onze website te registreren en te analyseren, wordt gebruiksinformatie naar onze server gestuurd en opgeslagen voor analysedoeleinden. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces alleen in verkorte vorm verwerkt en dus geanonimiseerd.

4. LinkedIn

Het oproepen van LinkedIn, 2029 Stierlin Courtm, Mountain View, CA 94043 USA, herkent u aan het teken "in" tegen een blauwe achtergrond. Wanneer u onze "in"-knop in het kader van de 2-click-oplossing activeert, wordt een verbinding met de LinkedIn-server tot stand gebracht en wordt de LinkedIn-plug-in op de betreffende internetpagina geladen. De inhoud van de "in"-knop wordt door LinkedIn rechtstreeks naar uw browser verzonden en gekoppeld aan de website. Op deze manier kan uw IP-adres naar LinkedIn in de VS worden verstuurd. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, verwijzen wij naar de privacyverklaring van LinkedIn (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) bij de "in"-knop. Wanneer u lid bent van LinkedIn en u wilt niet dat LinkedIn bij geactiveerde "in"-knop gegevens van u verzamelt door een bezoek aan onze website en die gegevens koppelt aan uw opgeslagen gegevens bij LinkedIn, dan moet u, voordat u onze website bezoekt, eerst bij LinkedIn uitloggen. 

Informatie over andere gegevensverwerkingsprocedures

De persoonsgegevens die u achterlaat tijdens de inschrijving aan onze academie, worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en om u informatie over het door u geboekte seminar of workshop op te sturen.

Specifieke informatie over sollicitatieprocedures

Gegevens in kwestie:

Sollicitatiegegevens.

Doel van de verwerking:

Het uitvoeren een sollicitatieprocedure.

Categorieën ontvangers:

 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers o.a. voor gegevensverwerking en hosting.
 • Andere instanties voor zover de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven of voor zover doorgifte een belang dient met een hogere prioriteit, bijv. andere fabrieken of onderdelen van de Klingele Groep, voor zover de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

Sollicitatiegegevens worden na kennisgeving van het besluit in de regel binnen vier maanden gewist, voor zover er geen toestemming voor het langer bewaren werd gegeven.

Specifieke informatie over verwerking van werknemersgegevens

Gegevens in kwestie:

De medegedeelde gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst; event. verdere gegevens die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:

Uitvoering van een contract in het kader van de arbeidsverhouding

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst, sociale verzekering, beroepsvereniging in het kader van ongevallenverzekering.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers o.a. voor gegevensverwerking en hosting, verzekeringsprestaties.
 • Andere externe instanties voor zover de persoon in kwestie zijn toestemming heeft gegeven.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar.

Specifieke informatie over verwerking van klantgegevens/gegevens belanghebbenden

Gegevens in kwestie:

De medegedeelde gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst; event. verdere gegevens die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:

Uitvoering van de overeenkomst, o.a. aanvragen en aanbiedingen, orders, verkoop en facturering, kwaliteitsborging

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers o.a. voor gegevensverwerking en hosting, verzekeringsprestaties.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting, voor verzending, transport en logistiek, dienstverleners voor het drukken en verzenden van informatie.
 • Andere externe instanties voor zover de persoon in kwestie zijn toestemming heeft gegeven of voor zover doorgifte een belang dient met een hogere prioriteit, bijv. kredietwaardigheid, het elektronisch versturen van informatie.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar. 

Specifieke informatie over verwerking van leveranciersgegevens

Gegevens in kwestie:

De medegedeelde gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst; event. verdere gegevens die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:

Uitvoering van de overeenkomst, o.a. aanvragen, inkoop, kwaliteitsborging

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst, douane.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar. 

Specifieke informatie over aanmelding bij de Klingele Academie

Gegevens in kwestie:

Aanmelding voor deelname aan een Klingele seminar. Doel van de verwerking: Contactopname en toezending van verdere informatie over het door u geboekte seminar of de workshop.

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar.  

5. Overige informatie en contactgegevens

Daarnaast kunt u op elk moment uw recht op informatie, rectificatie of het wissen of beperken van de verwerking of de ten uitvoerlegging van uw recht op bezwaar tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid doen gelden. Hier kunt u via e-mail of brief met ons contact opnemen. U hebt bovendien het recht bij klachten zich te richten tot de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.