Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Privacyverklaring

Klingele Zentralverwaltung

Privacyverklaring van Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG voor de website www.klingele.com alsmede informatie conform Artikel 13 en Artikel 14 van de EU Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene gegevens

Gegevens van de verantwoordelijke persoon/afdeling

Onderneming:

Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG

Wettelijke vertegenwoordiger:

Directeur: Dr. Jan Klingele

Adres:

Alfred-Klingele-Str. 56–72 
73630 Remshalden, Duitsland

Contactgegevens van degene die belast is met gegevensbescherming:

datenschutz@klingele.com

1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd wanneer u ons deze zelf meedeelt (bijv. bij de inschrijving op onze nieuwsbrief, de ingevulde gegevens op contactformulier of bij de aanmelding voor een seminar aan onze academie of bij een online sollicitatie). Verder worden er geen persoonsgegevens geregistreerd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de wettelijk vastgelegde voorwaarden voor verwerking gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een verdergaand gebruik.

Doel van de verwerking:

Het uitvoeren van de overeenkomst.

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.
 • Andere instanties voor zover de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven, of voor zover doorgifte een belang dient met een hogere prioriteit.

Doorgifte naar derde landen:

In het kader van het uitvoeren van de overeenkomst kunnen ook personen/bedrijven buiten de Europese Unie worden gebruikt om de order uit te voeren.

Duur van de gegevensopslag:

Hoe lang de gegevens worden bewaard is afhankelijk van de wettelijke bewaringstermijn en is in de regel 10 jaar. 

Specifieke gegevens over de website

Gebruik van een nieuwsbrief

Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief deelt u ons uw e-mailadres en optioneel ook andere gegevens mee. Deze worden uitsluitend benut voor het verzenden van de nieuwsbrief. De gegevens die bij het aanmelden op de nieuwsbrief worden ingevoerd, worden door ons opgeslagen tot het moment waarop u zich afmeldt van onze nieuwsbrief. Afmelding is op elk moment via de daarvoor bestemde link in de nieuwbrief mogelijk of via een kennisgeving aan ons. Met de afmelding tekent u bezwaar aan tegen gebruik van uw e-mailadres. Uw e-mailadres dat wij in het kader van de verkoop van goederen of een service ontvangen, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor direct mail in de vorm van onze nieuwsbrief voor soortgelijke goederen of services als de door u bestelde, voor zover u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik daarvan. U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw e-mailadres, zonder dat hiervoor andere doorgiftekosten dan kosten voor het basistarief worden berekend. Uw bezwaar (en daarmee afbestellen van onze nieuwsbrief) kan schriftelijk worden aangetekend in een e-mail aan ons (zie colofon). 

2. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee een analyse over het gebruik van de website door u kan worden gemaakt. De door de cookie vastgelegde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Indien u de functie IP-anonimisering op deze website hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten of andere landen die dit akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en pas daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies van uw browsersoftware verhinderen door de betreffende instelling aan te passen. Opgelet: in dit geval is het mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet geheel correct werken. U kunt tevens voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw websitegebruik gelinkte gegevens (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd en naar Google worden doorgestuurd alsook dat Google deze gegevens kan verwerken. Dit doet u door de plug-in voor uw browser onder de volgende link te downloaden en te installeren. Betreffende het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij er u attent op maken dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics maar met de beperkende voorwaarde '_anonymizeIp()'. Dit betekent dat IP-adressen alleen in afgekorte versie worden verwerkt zodat er geen directe link naar u als persoon kan worden gelegd. Gebruikt u onze website op mobiele toestellen, klik dan op deze link om de geanonimiseerde registratie door Google Analytics op onze website in de toekomst te voorkomen door middel van zogenaamde 'opt-out-cookies'.

2. Website analyse door Matomo

We gebruiken de tool Matomo om onze internet presence te ontwerpen volgens uw behoeften. Dit is een zogenaamde webanalysedienst. Om het gebruik van onze website te registreren en te analyseren, wordt gebruiksinformatie naar onze server gestuurd en opgeslagen voor analysedoeleinden. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces alleen in verkorte vorm verwerkt en dus geanonimiseerd. Indien u de verwerking voor analysedoeleinden wilt voorkomen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken door op de muis te klikken. In dit geval wordt een zogenaamde opt-out cookie zonder gebruiksgegevens in uw browser opgeslagen, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. 

Let op: ls u uw cookies verwijdert, betekent dit dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door u opnieuw moet worden geactiveerd. 

A Klik hier zodat uw bezoek niet meer wordt geregistreerd:

3. Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google AdWords Conversion Tracking gebruikt ook zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee een analyse over het gebruik van de website door u kan worden gemaakt. De door de cookie vastgelegde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de eigenaar van de website samen te stellen en andere, met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. Google zal deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, of voor zover deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen voorkomen door in uw browser aan te klikken dat cookies niet mogen worden opgeslagen.

4. Knop Facebook Like

Deze website maakt gebruik van social plug-ins van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, (hierna 'Facebook' genoemd). Wanneer u een pagina oproept waarop een degelijke plug-in staat, worden er automatisch gegevens van uw bezoekgedrag verstuurd naar de server van Facebook. De website-exploitant heeft geen invloed op wat voor en hoeveel gegevens er worden verzameld en naar Facebook worden verstuurd. Als u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek koppelen met uw Facebook-account. Meer informatie over gegevensbescherming op Facebook vindt u op https://www.facebook.com/policy.php

5. LinkedIn

Het oproepen van LinkedIn, 2029 Stierlin Courtm, Mountain View, CA 94043 USA, herkent u aan het teken "in" tegen een blauwe achtergrond. Wanneer u onze "in"-knop in het kader van de 2-click-oplossing activeert, wordt een verbinding met de LinkedIn-server tot stand gebracht en wordt de LinkedIn-plug-in op de betreffende internetpagina geladen. De inhoud van de "in"-knop wordt door LinkedIn rechtstreeks naar uw browser verzonden en gekoppeld aan de website. Op deze manier kan uw IP-adres naar LinkedIn in de VS worden verstuurd. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, verwijzen wij naar de privacyverklaring van LinkedIn (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) bij de "in"-knop. Wanneer u lid bent van LinkedIn en u wilt niet dat LinkedIn bij geactiveerde "in"-knop gegevens van u verzamelt door een bezoek aan onze website en die gegevens koppelt aan uw opgeslagen gegevens bij LinkedIn, dan moet u, voordat u onze website bezoekt, eerst bij LinkedIn uitloggen. 

Informatie over andere gegevensverwerkingsprocedures

De persoonsgegevens die u achterlaat tijdens de inschrijving aan onze academie, worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en om u informatie over het door u geboekte seminar of workshop op te sturen.

Specifieke informatie over sollicitatieprocedures

Gegevens in kwestie:

Sollicitatiegegevens.

Doel van de verwerking:

Het uitvoeren een sollicitatieprocedure.

Categorieën ontvangers:

 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers o.a. voor gegevensverwerking en hosting.
 • Andere instanties voor zover de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven of voor zover doorgifte een belang dient met een hogere prioriteit, bijv. andere fabrieken of onderdelen van de Klingele Groep, voor zover de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

Sollicitatiegegevens worden na kennisgeving van het besluit in de regel binnen vier maanden gewist, voor zover er geen toestemming voor het langer bewaren werd gegeven.

Specifieke informatie over verwerking van werknemersgegevens

Gegevens in kwestie:

De medegedeelde gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst; event. verdere gegevens die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:

Uitvoering van een contract in het kader van de arbeidsverhouding

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst, sociale verzekering, beroepsvereniging in het kader van ongevallenverzekering.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers o.a. voor gegevensverwerking en hosting, verzekeringsprestaties.
 • Andere externe instanties voor zover de persoon in kwestie zijn toestemming heeft gegeven.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar.

Specifieke informatie over verwerking van klantgegevens/gegevens belanghebbenden

Gegevens in kwestie:

De medegedeelde gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst; event. verdere gegevens die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:

Uitvoering van de overeenkomst, o.a. aanvragen en aanbiedingen, orders, verkoop en facturering, kwaliteitsborging

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers o.a. voor gegevensverwerking en hosting, verzekeringsprestaties.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting, voor verzending, transport en logistiek, dienstverleners voor het drukken en verzenden van informatie.
 • Andere externe instanties voor zover de persoon in kwestie zijn toestemming heeft gegeven of voor zover doorgifte een belang dient met een hogere prioriteit, bijv. kredietwaardigheid, het elektronisch versturen van informatie.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar. 

Specifieke informatie over verwerking van leveranciersgegevens

Gegevens in kwestie:

De medegedeelde gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst; event. verdere gegevens die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:

Uitvoering van de overeenkomst, o.a. aanvragen, inkoop, kwaliteitsborging

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst, douane.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar. 

Specifieke informatie over aanmelding bij de Klingele Academie

Gegevens in kwestie:

Aanmelding voor deelname aan een Klingele seminar. Doel van de verwerking: Contactopname en toezending van verdere informatie over het door u geboekte seminar of de workshop.

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in het kader van dwingende wetgeving, o.a. belastingdienst.
 • Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting.

Doorgifte naar derde landen:

Geen.

Duur van de gegevensopslag:

De duur van de gegevensopslag is conform de wettelijke bewaringsplicht en bedraagt in de regel 10 jaar.  

6. Overige informatie en contactgegevens

Daarnaast kunt u op elk moment uw recht op informatie, rectificatie of het wissen of beperken van de verwerking of de ten uitvoerlegging van uw recht op bezwaar tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid doen gelden. Hier kunt u via e-mail of brief met ons contact opnemen. U hebt bovendien het recht bij klachten zich te richten tot de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.