Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Lid van de bedrijfsleiding van de Klingele Groep:
Thilo-Hubertus Kuhl

Thilo-Hubertus Kuhl is sinds 1 oktober 2021 als Chief Sustainability Officer verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Klingele. Sinds 1995 leidt hij ook de papierfabriek in Weener en sinds 2008 de DTO-energiecentrale Weener Energie. In deze periode heeft Kuhl een belangrijke rol gespeeld bij de bevordering van de "energieturnaround" op de Weener-site via een energie-efficiënte elektriciteits- en stoomvoorziening van de papierfabriek en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Met name de oprichting van de elektriciteitscentrale Weener Energie op basis van vervangende brandstoffen heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de papierfabriek minder afhankelijk is geworden van de energieprijzen. Terzelfder tijd zette de bosbouwafdeling de uitbreiding van het productengamma van de papierfabriek voort en breidde zij haar activiteiten uit tot nieuwe markten.  

Thilo-Hubertus Kuhl