Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Ecologisch verpakken

De levensduur van een verpakking strekt zich uit vanaf de grondstofwinning via verschillende verwerkingsstadia tot aan de verwijdering als afval.

De verpakking heeft in elk van deze stadia een input aan materiaal en energie nodig en veroorzaakt een output aan emissie en afval.

Deze tips kunnen u helpen de directe en indirecte effecten op het milieu van uw verpakking te herkennen en tot een minimum terug te brengen en gelijktijdig de ecologische en economische aspecten te optimaliseren.

 • Verpakkingsleverancier kiezen

  Let bij het kiezen van uw verpakkingsleverancier op de ecologische aspecten van zijn productieproces. Exacte uitspraken over milieueffecten van verpakkingen kunnen informatie vormen voor ecologische balansen. Analyses van de CO2-voetafdruk kunnen aangeven op welk punt de emissie kan worden verminderd.

 • Transportwegen tot een minimum terugbrengen

  Let bij het kiezen van uw verpakkingsleverancier op de transportwegen. Hoe verder uw leverancier verwijderd is, hoe langer de transportweg en hoe meer CO2 er ontstaat.

 • Gebruik van grondstoffen controleren

  Zoek naar alternatieven voor verpakkingen van fossiele grondstoffen. Kies een verpakking die voor een groot deel kan worden gerecycled. Controleer of het gebruikte papier wordt geproduceerd uit hout afkomstig van duurzame bosbouw (FSC® recycling keurmerk, milieulogo van VDW, Verband der Wellpappe).

 • Verpakkingsconstructie controleren

  Ga na of u de grootte en het gewicht van de verpakking kunt reduceren. Een minimaal gewicht betekent niet altijd ook een maximale beschermingsfunctie: controleer of een gereduceerd verpakkingsontwerp de beschermende functie van de verpakking niet aantast.

 • Verpakkingsverscheidenheid tot een minimum terugbrengen

  Breng verschillende verpakkingsgroottes doeltreffend samen. De afmeting moet wel op de eisen afgestemd blijven. Doordat de verpakking minder complex wordt, kunnen ook daar kosten worden bespaard. Vulmateriaal zoals styropor of luchtkussenfolie kan vaak in een kleinere hoeveelheid worden gebruikt of worden vervangen door een ecologische oplossing.

 • Standaard formaten gebruiken

  Doordachte verpakkingsformaten en gestandaardiseerde basisconstructies (FEFCO) resulteren in efficiënte logistieke processen (bijv. door een gering materiaalverbruik bij de productie). Daardoor wordt ook het productieproces vereenvoudigd en worden de kosten laag gehouden (meer informatie FEFCO-catalogus).

 • Bedrukking verminderen

  Een wervende verpakking verhoogt de afzet en moet dus aantrekkelijk worden vormgegeven. Ga toch eens na of het niet mogelijk is minder kleuren te gebruiken. Let er zo mogelijk ook op dat uw verpakkingsleverancier werkt met drukinkt zonder schadelijke oplosmiddelen.

 • Transport efficiënter maken

  Een modularisering van de basisafmetingen (lengte en breedte) resulteert ook vaak in een efficiëntere logistiek. Een grotere producthoeveelheid per pallet leidt tot meer lading per vrachtwagen en dus tot een lagere belasting van het milieu.

 • Inpakproces controleren

  Moderne verpakkingsmachines en palleteersystemen werken efficiënter, zijn flexibeler en reduceren het percentage afgekeurde producten. De verpakking moet soepel en goed kunnen worden verwerkt door de machine om het aantal afgekeurde verpakkingen laag te houden en de inpakmachines zo efficiënt mogelijk te belasten.

 • Uw orders optimaliseren

  Kies uw orders zo, dat resthoeveelheden door wijzigingen aan de verpakking en nieuwe uitvoeringen tot een minimum of tot nul kunnen worden teruggebracht.

 • Recycling

  Ontwerp uw verpakking zo dat het voor de recycling om een enkelvoudige stof gaat. Vermijd samengestelde stoffen, zodat de bestanddelen en materialen weer kunnen worden gescheiden.