Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Klingele
klimaatbeschermingsprojecten

Klimaschutzprojekte sparen CO2-Emissionen ein

Projecten voor klimaatbescherming

Klimaatbeschermingsprojecten besparen CO2-emissies - bijvoorbeeld door herbebossing of de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Onafhankelijke organisaties controleren de exacte hoeveelheid CO2-besparingen. Deze besparingen worden verkocht in de vorm van gecertificeerde emissiereducties om het project te financieren. Projecten die zonder deze financiële steun zouden kunnen worden gerealiseerd, worden niet erkend als klimaatbeschermingsprojecten. Klimaatbeschermingsprojecten besparen niet alleen CO2, maar hebben ook een positief en duurzaam effect op de plaatselijke ontwikkeling.

Deze klimaatbeschermingsprojecten staan ter beschikking van onze klanten

 • Schoon drinkwater in Kono, Sierra Leone 
 • Bosbehoud in Pacajá, Brazilië*
 • Windenergie in Noordoost-Brazilië
 • Bosbescherming Mataven, Colombia 

Schoon drinkwater in Kono, Sierra Leone

 • Het klimaat beschermen met schoon drinkwater door CO2-uitstoot te vermijden
 • Opnieuw in gebruik nemen van 57 putten om de toegang tot drinkwater te verbeteren
 • Een besparing van 10.000 ton CO2 per jaar
 • Gold Standard VER (GS VER) projectnorm

Bosbehoud in Pacajá, Brazilië*

 • Voorkoming van ontbossing van het regenwoud in het Amazonegebied
 • Ondersteuning van de plaatselijke Ribeirinhos via natuurbehoud en landgebruiksrechten
 • Besparing van 264.000 ton CO2 per jaar
 • Gevalideerd door Det Norske Veritas Certification AS
 • Projectnorm Verified Carbon Standard (VCS, TÜV Nord)

* alleen beschikbaar voor bestaande klanten


Windenergie in Noordoost-Brazilië

Windenergie in Noordoost-Brazilië

 • 14 windmolenparken om de CO2-uitstoot te verminderen
 • Bijdrage aan de sociaal-economische en milieu-ontwikkeling in de regio
 • Besparing van 650.000 ton CO2 per jaar
 • Geverifieerd door Earthood Services Private Limited
 • Projectstandaard Verified Carbon Standard (VCS) 

Bosbescherming Mataven, Colombia

Bosbescherming Mataven, Colombia

 • Ondersteuning van inheemse volkeren bij de bescherming van hun bossen
 • Jaarlijks volume van 3.622.000 ton CO2
 • Gevalideerd door het Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC)
 • Geverifieerd door EPIC Sustainability Services Private Ltd 
 • Projectstandaard Verified Carbon Standard (VCS)