Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Klingele
klimaatbeschermingsprojecten

Klimaschutzprojekte sparen CO2-Emissionen ein

Projecten voor klimaatbescherming

Klimaatbeschermingsprojecten besparen CO2-emissie. Dat kan een windpark in India zijn, dat de energieverzorging in de regio verbetert zonder fossiele brandstoffen zoals kolen of diesel te gebruiken. Deze CO2-besparing is verhandelbaar – in de vorm van emissiecertificaten. Het mechanisme van de emissiehandel maakt een mondiale stimulering van duurzame ontwikkeling en verlaging van de CO2-emissie kosteneffectief mogelijk. Daarvoor worden verschillende soorten klimaatbeschermingsprojecten gebruikt – bijvoorbeeld waterkrachtcentrales, biomassa-installaties, windparken, bosaanplant- en bosbeschermingsprojecten.

Drie klimaatbeschermingsprojecten zijn beschikbaar voor onze klanten

  • Kookfornuizen in Bamako, Mali
  • Bosbescherming in Oberallgäu, Duitsland

Kookfornuizen in Bamako, Mali

  • Minder ontbossing door beschikbaar stellen van efficiënte kookfornuizen
  • Lager aantal aandoeningen aan luchtwegen en ogen en het scheppen van lokale werkgelegenheid
  • Besparing v. 72.000 ton CO2 per jaar > Gold Standard VER gecertificeerd (TÜV Nord)
Unser Klimaschutzprojekt in Bamako, Mali
Bamako, Mali

Bosbescherming in Oberallgäu, Duitsland

  • Ontwikkeling en onderhoud van bossen
  • Deskundig aangelegde wandelpaden
  • Beschermen van bomen tegen schade door reeën en herten
  • Geschikte biotoopsamenstelling ter behoud van bedreigde diersoorten
Klimaschutzprojekt Oberallgäu