Jetzt zum Newsletter "Packendes" anmelden!

Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen.

Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.

Klingele
klimaatbeschermingsprojecten

Klimaschutzprojekte sparen CO2-Emissionen ein

Projecten voor klimaatbescherming

Klimaatbeschermingsprojecten besparen CO2-emissies - bijvoorbeeld door herbebossing of de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Onafhankelijke organisaties controleren de exacte hoeveelheid CO2-besparingen. Deze besparingen worden verkocht in de vorm van gecertificeerde emissiereducties om het project te financieren. Projecten die zonder deze financiële steun zouden kunnen worden gerealiseerd, worden niet erkend als klimaatbeschermingsprojecten. Klimaatbeschermingsprojecten besparen niet alleen CO2, maar hebben ook een positief en duurzaam effect op de plaatselijke ontwikkeling.

Drie klimaatbeschermingsprojecten staan ter beschikking van onze klanten

 • Windenergie in Tanger-Tétouan, Marokko
 • Bosbehoud in Oberallgäu, Duitsland
 • Bosbehoud in Santa Maria, Brazilië

Windenergie in Tanger-Tétouan, Marokko

 • Windpark om broeikasgassen te verminderen
 • Vrouwen mondiger maken door hun sociale en economische situatie te verbeteren
 • Besparing van 140.000 ton CO2 per jaar
 • Gold Standard VER gecertificeerd (TÜV Nord)
Ein Windpark stärkt die Rolle von Frauen in Marokko - Gold Standard VER zertifiziert!

Bosbehoud in Oberallgäu, Duitsland

 • Aanplanting en verzorging van inheemse boomsoorten
 • Bevordering van een stabiel gemengd bergbos
 • Professionele aanleg van voetpaden
 • Bescherming van bomen tegen het snoeien door reeën en edelherten
 • Adequaat biotoopontwerp voor de instandhouding van bedreigde diersoorten
 • Garantie voor klimaatneutraliteit door extra steun voor een bosbeschermingsproject in Brazilië
Klimaschutzprojekt Oberallgäu

Bosbehoud, Santa Maria, Brazilië

 • Bescherming van meer dan 71.000 hectare Braziliaans Amazonewoud tegen ontbossing en “slash-and-burn”
 • Bescherming van de biodiversiteit
 • Herbebossing van een deelgebied met 8.500 bomen
 • Scheppen van duurzame banen
 • Duurzame bosbouw
 • Besparing van 840.000 ton CO2 per jaar